બદલો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બદલો કરવો

  • 1

    અદલબદલ કરવું; એકને સાટે બીજું આપવું-લેવું.