બુંદીનો લાડુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુંદીનો લાડુ

પુંલિંગ

  • 1

    કળીનો લાડુ-એક વાની.