બંધભાગીદારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બંધભાગીદારી

  • 1

    ભાગીદારીમાંથી નીકળી જવું-નામનું રહેવું તે; 'ડિફંક્ટ પાર્ટનરશિપ'.