બેધારી તરવાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેધારી તરવાર

  • 1

    સામાને તેનજ વાપરનારને-બંને બાજુ અસર કે નુકસાન કરનારી વસ્તુ.