બનતા લગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બનતા લગી

  • 1

    શકય હશે ત્યાં સુધી.

  • 2

    ઘણુંખરું.