બપોર કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બપોર કરવી

  • 1

    બપોરના સમયે આરામ કરવો.