બૂમ ઊઠવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૂમ ઊઠવી

  • 1

    બુમાટો થવો; પોકાર થવો.

  • 2

    અફવા ફેલાવી.