બરદાસ લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બરદાસ લેવી

  • 1

    સંભાળ રાખવી; માવજત કરવી.

  • 2

    મહેમાની કરવી.