બ્રહ્મકોલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્મકોલ

પુંલિંગ

  • 1

    બ્રહ્મનો-અટળ અચૂક કોલ કે વચન.