બ્રહ્મગ્રંથિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્મગ્રંથિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બ્રહ્મગાંઠ; જનોઈમાં વળાતી ગાંઠ.

  • 2

    શરીરની સુષુમ્ણા નાડીમાં મનાતી એક ગ્રંથિ-તેનો ભાગ.