બ્રહ્મઘ્ન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્મઘ્ન

વિશેષણ

  • 1

    બ્રાહ્મણની હત્યા કરનાર.