બ્રહ્મણ્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્મણ્ય

વિશેષણ

  • 1

    બ્રહ્મ સંબંધી.

  • 2

    બ્રાહ્મણો પર આસ્થા રાખનારું.