બ્રહ્મરંધ્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્મરંધ્ર

નપુંસક લિંગ

  • 1

    મનુષ્યના મસ્તકમાં માનેલું એક છિદ્ર, જ્યાં પ્રાણ જતાં બ્રહ્મજ્ઞાન-બ્રહ્મલોક મળે,-જ્યાંથી બ્રહ્મલોકમાં જનારના પ્રાણ નીકળે છે, એમ કહેવાય છે.