બ્રાહ્મણશાહી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રાહ્મણશાહી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બ્રાહ્મણોની સત્તા કે જેમાં તે હોય તેવું સમાજતંત્ર.