ગુજરાતી માં બરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બરી1બરી2

બૂરી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બાવટાને છડવાથી નીકળતો છોડાંનો ભૂકો (ચ.).

મૂળ

સર૰ બૂરું

ગુજરાતી માં બરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બરી1બરી2

બેરી2

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
 • 1

  કાઠિયાવાડી ઘોડાની એક જાત.

ગુજરાતી માં બરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બરી1બરી2

બૈરી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સ્ત્રી.

 • 2

  પત્ની; વહુ.

મૂળ

दे. बाइया (सं. भार्या?)

ગુજરાતી માં બરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બરી1બરી2

બરી

વિશેષણ

 • 1

  મુક્ત; આઝાદ.

 • 2

  નિર્દોષ.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી માં બરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બરી1બરી2

બરી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અંગરખાનો એક ભાગ.

 • 2

  [?] ખરેટું.

મૂળ

फा. बर=છાતી પરથી