બલૈયાં ખેંચવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બલૈયાં ખેંચવાં

  • 1

    ફારગતી આપવી.

  • 2

    હિસાબ માંડી વાળવો.