બલા વહોરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બલા વહોરવી

  • 1

    આફત કે સંકટરૂપ કામ કે માણસ સ્વીકારવું-નોતરવું.