બળિયાબાપજી કાઢવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બળિયાબાપજી કાઢવા

  • 1

    શીતળાની રસી મૂકવી.