બેસવાની ડાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેસવાની ડાળ

  • 1

    આધાર-સ્થાન.