બહુબોલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહુબોલું

વિશેષણ

  • 1

    વાચાળ.

  • 2

    દોઢડાહ્યું.