બહુમાન્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહુમાન્ય

વિશેષણ

  • 1

    ઘણા લોકોએ કબૂલ કરેલું.