ગુજરાતી

માં બહારાવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બહારાવું1બુહારાવું2

બહારાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'બહારવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં બહારાવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બહારાવું1બુહારાવું2

બુહારાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'બુહારવું'નું કર્મણિ.