બહાર કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહાર કાઢવું

  • 1

    અંદરથી બહાર હાંકી કાઢવું.