બહાર પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહાર પડવું

  • 1

    જાહેર થવું.

  • 2

    પ્રસિદ્ધ થવું. (પુસ્તક).