બાકી તાણવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાકી તાણવી

  • 1

    હિસાબે નીકળતી બાકી કે સિલક રકમ આગળ ખાતામાં લઈ જવી.