બાણ છોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાણ છોડવું

  • 1

    ધનુષથી બાણને જવા દેવું.