બાધા કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાધા કરવી

  • 1

    લીધેલા વ્રતની કે માનતાની સમાપ્તિ કરવી.