બાધા છોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાધા છોડવી

  • 1

    લીધેલા વ્રતની કે માનતાની સમાપ્તિ કરવી.