બાફ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાફ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    બફારો.

  • 2

    પરસેવો.

  • 3

    વરાળ.

મૂળ

सं. बाष्प; प्रा. बप्फ