બાબરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાબરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    માથા ઉપર વાળનો ગુચ્છો.

  • 2

    ટોપીની કોરની ઝૂલ.