બારમો ચંદ્રમા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારમો ચંદ્રમા

પુંલિંગ

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક અણબનાવ; વિરોધ (બારમો ચંદ્રમા હોવો).