બારશ હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારશ હોવી

  • 1

    કામ કરવાનો કંટાળો હોવો.