બારીક સમય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારીક સમય

  • 1

    કટોકટીનો સમય; અણીનો પ્રસંગ.