બાર ઉઘાડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાર ઉઘાડવાં

  • 1

    બારણાં ખોલવાં.