બાર મણની સંભળાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાર મણની સંભળાવવી

  • 1

    મોટી ખરાબ ગાળ ભાંડવી.