બાલાં મારવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાલાં મારવાં

  • 1

    આમ તેમ નકામું જોવું; ફાંફાં મારવાં.