બાળબોધી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાળબોધી

વિશેષણ

  • 1

    ઝટ સમજાય તેવું; સહેલું.

  • 2

    દેવનાગરીમાં લખેલું.