બાવલું મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાવલું મૂકવું

  • 1

    સ્માકર તરીકે પૂતળું સ્થાપવું.