બાસ્તા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાસ્તા જેવું

  • 1

    ખૂબ ધોળું-સ્વચ્છ.