બિનકાયદેસર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિનકાયદેસર

વિશેષણ & અવ્યય

  • 1

    કાયદેસર નહિ એવું.