બિનધર્મી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિનધર્મી

વિશેષણ

  • 1

    બિનમજહબી; મજહબના ક્ષેત્ર બહારનું-તે વિનાનું; 'સૅક્યુલર'.