ગુજરાતી

માં બિનપાયદારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બિનપાયદાર1બિનપાયેદાર2

બિનપાયદાર1

વિશેષણ

  • 1

    અધ્ધર; પાયા વિનાનું.

ગુજરાતી

માં બિનપાયદારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બિનપાયદાર1બિનપાયેદાર2

બિનપાયેદાર2

વિશેષણ

  • 1

    અધ્ધર; પાયા વિનાનું.