બિનપાયદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિનપાયદાર

વિશેષણ

  • 1

    અધ્ધર; પાયા વિનાનું.

બિનપાયેદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિનપાયેદાર

વિશેષણ

  • 1

    અધ્ધર; પાયા વિનાનું.