બિલાડીનું બચોળિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિલાડીનું બચોળિયું

  • 1

    સાથે ને સાથે રાખી, સાચવવી પડતી વસ્તુ.