બીજું ઘર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બીજું ઘર કરવું

  • 1

    ફરી પરણવું.