બોટી રાખવું (જગા) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોટી રાખવું (જગા)

  • 1

    પહેલેથી રોકી લેવું; કબજો કરી રાખવો.