ગુજરાતી

માં બોડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બોડ1બોડું2

બોડ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બખોલ; ગુફા (પશુ રહેવા કરે છે તે) (બોડ કરવી).

મૂળ

प्रा. वुड ( सं. पुट)=આચ્છાદન; ઢાંકણ

ગુજરાતી

માં બોડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બોડ1બોડું2

બોડું2

વિશેષણ

  • 1

    માથે વાળ વિનાનું.

  • 2

    લાક્ષણિક ઉઘાડું; ખુલ્લું; સાફ (માથું, ખેતર, મથાળા વગરનો અક્ષર; લૂંટી લીધેલો માણસ વગેરે).

મૂળ

दे. बोड्ड