બોડિયા અક્ષર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોડિયા અક્ષર

  • 1

    કાનોમાત્રા વગર કે મથાળું બાંધ્યા વગર લખાતા અક્ષર.