બોધ થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોધ થવો

  • 1

    જ્ઞાન થવું; સમજાવું.