બોલી ઊઠવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલી ઊઠવું

  • 1

    વચમાં કે ઉતાવળે બોલવા માંડવું.