બોલી રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલી રહેવું

  • 1

    બોલવાનું પૂરું કરવું.